wtorek, 4 października 2016

Konkurs  - „Bezpieczny Internet”
Organizator  konkursu – Szkoła Podstawowa nr 20 im. Marii Konopnickiej
w Rudzie Śląskiej, ul. Wyzwolenia 11.

  
Konkurs obejmuje treści  propagujące umiejętne i właściwe korzystanie
 z  Internetu. Praca powinna mieć formę plakatu, odezwy, reklamy, wskazówki przemawiającej  w taki sposób do odbior
cy, by z rozwagą i mądrością korzystał z sieci Internet.

1. Cele i temat  konkursu:
- zachowanie  bezpieczeństwa dzieci w sieci Internet,
- przygotowanie młodego odbiorcy do świadomej obsługi komputera,
- zapoznanie uczniów z tematyką bezpieczeństwa on-line,
- stworzenie możliwości wyrażania przez dziecko własnych myśli, przeżyć  uczuć i wizji,
w formie graficznej, z wykorzystaniem  dowolnych aplikacji komputerowych.
2. Uczestnicy:
- konkurs przeznaczony jest dla  uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych z terenu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska.
3. Forma pracy:
- technika - dowolna grafika komputerowa,
- maksymalna wielkość  pracy – 1024x768 px,
 - prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczniów,
- zapis cyfrowy w formacie:. jpg, .jpeg, bmp. (prace w innym formacie nie będą oceniane)


4. Wszystkie prace  powinny być podpisane zgodnie z poniższym wzorem (czcionka Times New Roman, rozmiar 10) :Rysunek dziecka

Imię nazwisko (ucznia), klasa …..
Szkoła Podstawowa nr…..
Opiekun:………….
 5.Termin i miejsce   rozstrzygnięcia konkursu:
Prace należy przesłać do dnia 31.01.2017r.  na   adres: olga.wieloch@sp20.elsat.net.pl

6. Wyniki konkursu oraz prezentacja wszystkich prac biorących udział w konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej (www.sp20.elsat.net.pl oraz https://www.youtube.com/user/sp20rudaslaska ).
Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się dnia 8.02.2017r. w Szkole Podstawowej nr 20
 w Rudzie Śląskiej.                                                                                              
Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej. Osoby odpowiedzialne: Dyrektor SP20 – mgr Katarzyna Szuba, nauczyciel zajęć komputerowych – mgr Olga Wieloch i  pedagog szkolny – mgr Joanna  Przybylska.

Uwagi:
 - prace nie będą zwracane i przechodzą nieodpłatnie na własność organizatora konkursu,
od chwili ogłoszenia wyników. Organizator zastrzega sobie, że mogą być one publikowane
 na ulotkach, stronach internetowych oraz w innych mediach w celach reklamowych konkursu.
 - uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie podanych  swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją konkursu zgodnie  z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych z
z dnia 18 marca 2016 r.
 (Dz. U. 2016 r. poz. 677).

- nadesłanie prac jest równoważne z przyjęciem warunków  konkursu i oświadczeniem,
że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane  osobiście z zachowaniem wszelkich praw autorskich osób trzecich.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz